Zápisy ze zasedání 

Zápisy ze zadedání jsou v úředních hodinách k nahlédnutí na OÚ Malešovice.


Pokud se ptáte proč -  zde je vysvětlení.