Zápisy ze zasedání - 2018 - 2022

Jistě si mnozí z Vás všimli, že v zápisech ze zasedání ZO jsou některá slova začerněna. Byla provedena tzv. anonymizace osobních údajů. Pokud se ptáte proč -  zde je vysvětlení.

Zápisy ze zasedání - 2018 - 2021

Rok

Zápis

Příloha

2020    
     
     
  Zápis ze zasedání ZO Malešovice ze dne 14. 05. 2020  
  Zápis ze zasedání ZO Malešovice ze dne 14.02.2020  
2019 Zápis ze zasedání ZO Malešovice ze dne 30.12.2019  
  Zápis ze zasedání ZO Malešovice ze dne 2.12.2019  
  Zápis ze zasedání ZO Malešovice ze dne 2.9.2019  
  Zápis ze zasedání ZO Malešovice ze dne 28.06.2019  
  Zapis ze zasedání ZO Malešovice ze dne 26.04.2019   
  Zapis ze zasedání ZO Malešovice ze dne 13.2.2019   
2018 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Malešovice  
  Zápis ze zasedání ZO Malešovice ze dne 10.12.2018   

 

Zápisy ze zadedání 2014 - 2018 jsou v úředních hodinách k nahlédnutí na OÚ Malešovice.