Zápisy ze zasedání - 2022 - 2026

Jistě si mnozí z Vás všimli, že v zápisech ze zasedání ZO jsou některá slova začerněna. Byla provedena tzv. anonymizace osobních údajů. Pokud se ptáte proč -  zde je vysvětlení.

Zápisy ze zasedání - 2022 - 2026

Rok

Zápis

Příloha

2022    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Zápisy ze zadedání 2018 - 2022 jsou v úředních hodinách k nahlédnutí na OÚ Malešovice.