Popis úřadu

Kontaktní a identifikační údaje

Oficiální název: Obec Malešovice
Adresa: Malešovice 50
Malešovice 664 65
Telefon: +420 546 442 346
Mobil: Starosta: +420 773 493 131
Fax: +420 546 442 346
E-mail: obec@malesovice.cz
www stránky obce www.malesovice.cz
Podatelna elektronické pošty podatelna@malesovice.cz
Adresa pro el. podání je určena pro uživatele disponující uznávaným elektronickým podpise, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Akceptovány jsou přílohy ve formátu PDF, DOC, XLS, TXT a RTF.
Číslo účtu: 12626641/0100
IČO: 00488038
Starosta Ing. Zdeněk Pavlík
Místostarosta Vladimír Becha
Účetní Irena Hledíková


Úřední hodiny OÚ

Pondělí       8:00 - 12:00 účetní obce
16:00 - 18:00 starosta / místostarosta
Úterý Neúření den
Středa 8:00 - 16:00 účetní obce
16:00 - 18:00 starosta / místostarosta
Čtvrtek Neúření den
Pátek Neúření den


Zastupitelstvo 2018 - 2022

Ing. Abrahám Tomáš člen
Becha Vladimír místostarosta
PhDr. Dubská Soňa, MBA člen
Ing. Kutálek Michal  člen
Lindušková Dana  člen
Loupalová Lenka člen
Patočka Jiří člen
Ing. Pavlík Zdeněk  starosta
Ševčík Zdeněk  člen


Kontrolní výbor

Předseda:  Lenka Loupalová
Členové:  PhDr. Sońa Dubská, Ing. Tomáš Abrahám

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek i dalších dokumentů vydaných obcí, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Finanční výbor

Předseda:  Ing. Michal Kutálek
Členové:  Dana Lindušková, Jiří Patočka

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Sbor pro občanské záležitosti

Předseda:    Dana Lindušková
Členové:  Lenka Loupalová, Ing. Tomáš Abrahám