Popis úřadu

Kontaktní a identifikační údaje

Oficiální název: Obec Malešovice
Adresa: Malešovice 50
Malešovice 664 65
Telefon: +420 546 442 346
Mobil: Starosta: +420 773 493 131
Fax: +420 546 442 346
E-mail: obec@malesovice.cz
www stránky obce www.malesovice.cz
Podatelna elektronické pošty podatelna@malesovice.cz
Adresa pro el. podání je určena pro uživatele disponující uznávaným elektronickým podpise, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Akceptovány jsou přílohy ve formátu PDF, DOC, XLS, TXT a RTF.
Číslo účtu: 12626641/0100
IČO: 00488038
Starosta Ing. Zdeněk Pavlík
Místostarosta Vladimír Becha
Účetní Irena Hledíková


Úřední hodiny OÚ

Pondělí        
Úterý  
Středa  
Čtvrtek  
Pátek  


Zastupitelstvo 2022 - 2026

   
   
   
   
   
   
   
   
   


Kontrolní výbor

Předseda:   
Členové:   

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek i dalších dokumentů vydaných obcí, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Finanční výbor

Předseda:   
Členové:   

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Sbor pro občanské záležitosti

Předseda:     
Členové: