Památky v obci

Maleška (září 2022)


Pískovcová socha (285 cm) z dílny  sochaře pana MgA. Jiřího Marka. Inspirací této sochy je jedna
z řeckých bohyň Hestiá (bohyně srdce, ochraňovatelka rodinného krbu, domova, rodiny a státu). Místní občané ji dali jméno Maleška.

Kostel svatého Štěpána

V jádru gotická stavba ze 14. století (viz. opěráky u presbytáře, kamenné ostění u dveří do sakristie a základy) s pozdějšími opravami -zejména 17. a 19 .století (roku 1822 přistavěn kůr), na věži kostela jsou čtyřstranné hodiny, průměr číselníků 140 cm, bílý podklad, černé číslice, půlové bití. Vlastíkem je církev římskokatolická. Kostel tvoří dominantu obce a je památkově chráněný.

V roce 2012 provedena celková rekonstrukce kostela v celkové výši cca 3.300.000 Kč. Obec Malešovice přispěla částkou 100.000Kč.

Kostel svatého Štěpána
Kostel svatého Štěpána
Kostel svatého Štěpána
Kostel svatého Štěpána
Kostel svatého Štěpána
Kostel svatého Štěpána
Kostel svatého Štěpána
Kostel svatého Štěpána
Kostel svatého Štěpána
Kostel svatého Štěpána


 Při rekonstrukci v roce 2012 byla nalezena schránka s následujícím obsahen:

K nalezeným dokumentům jsou přidány aktuální a opět vloženy do schránky pro budoucí nálezce.

Schránka se ukládá pro příští nálezce, kteří odhalí její aktuální obsah.

Kostel svatého Štěpána
Kostel svatého Štěpána
Kostel svatého Štěpána

Kamenný kříž

Součástí areálu kostela je kamenný kříž datovaný rokem 1771. Ukázka kvalitní kamenické práce lokální provenience. S kostelem sv. Štěpána tvoří umělecko-historicky cenný soubor .

 


Socha svatého Jana Nepomuckého

Kamenosochařská práce z roku 1737. Atributy světce: pero,kříž (architektonicky náročněji vytvořený sokl a ohrádka). Socha se nachází u silnice směrem na Kupařovice. Vlastníkem je obec Malešovice. Socha je památkově chráněna.

Na své místo se 31.3.2011po provedení restaurátorských prací vrací socha sv. Jana Nepomuckého. Restaurátorské práce byly provedeny a dokončeny v roce 2010 restaurátorem Mgr.Martinem Slovákem. Celkové náklady na opravu činily 103140 korun, z toho prostředky z „Programu“ Ministerstva kultury ČR 42000 korun a 61140 korun bylo použito z rozpočtu obce Malešovice. Podrobnosti o popisu a rozsahu provedených oprav naleznete v přiložené závěrečné zprávě z 21.1.2011. Do schránky nevelkých rozměrů umístěné v soše byl starostou obce Ing. Z. Pavlíkem vložen vzkaz pro budoucí generace.

Duben 2012 - vandal ukradl ze sochy svatozář, která byla následně zvovu obcí Malešovice pořízena.


Původní evidenční list památky:

Socha svatého Jana Nepomuckého

   

Zděná boží muka

Datum vzniku není známo. Stojí u cesty k bývalému mlýnu. Vlastníkem je obec Malešovice. Boží muka jsou památkově chráněna.

 

Sv. Florián

Výrazná sochařská práce z pozdního 18. století, nachází se v parku uprostřed obce. Motiv : kamenný sv. Florián hasící hořící dům u své levé nohy. Vlastníkem je obec Malešovice. Socha je památkově chráněna. Žádost o dotaci na restaurování sochy byla v roce 2011 podána a následně byla socha zrestaurována.


   

Původní evidenční list památky: Socha svatého Floriána

Ostatní historicky cenné objekty

Svatý kříž

Kříž je z pískovce -19. století - text nečitelný. Stojí u silnice směrem do Pohořelic.

Koncem dubna 2013 se památka po provedení restaurátorských prací vrátila do obce. Nově je umístěna v parku  u křižovatky.

Svatý kříž
Svatý kříž
Svatý kříž
Svatý kříž


Svatý kříž

19. století -text nečitelný. Stojí u bývalé cesty do Odrovic - v polích.


Pomník padlým v 1. světové válce

Motiv : kamenný anděl na stupňovitém žulovém soklu, na němž je německý text: " Den gefallenen Helen 1914 - 1918 ". Nachází se uprostřed návsi.

Restaurátorské práce byly provedeny v závěru roku 2011.

Pomník padlým v 1. světové válce
Pomník padlým v 1. světové válce
Pomník padlým v 1. světové válce

Na své místo se po provedení restaurátorských prací vrátila 08.12.2011 socha kamenného anděla. Restaurátorské práce byly provedeny a dokončeny v roce 2011 restautátorem MgA. Jiřím Markem, který veškeré práce provedl bez nároku na honorář.Socha se nachází v blízkosti kostela.

socha kamenného anděla

Pomník padlým v letech 1939 - 1945

Sochařská práce - obsahuje český text. Nachází se v parku u silnice směrem na Loděnice. V roce 2011 byla provedena oprava chodníku před pomníkem.

Pomník padlým v letech 1939 - 1945