Vznik obce Malešovice

Příjezd do obce Malešovice od Dolních KounicMalešovice leží na úrodné půdě u jižní hranice okresu Brno – venkov. Na jihovýchod od obce protéká řeka Jihlava.

První písemná zmínka se datuje rokem 1104. Stopy dřívějšího osídlení na území obce jsou doloženy archeologickými nálezy.
 
Dochován je kompletní otisk pečetě obce Malešovice. Obecní pečeť nese název: „+ SIGIL: ZVR: GEMAN: MALSPITZ:“. Uprostřed pečetě je umístěn tradiční znak obce : radlice mezi vinným hroznem a kosířem. Originál pečetě pochází z roku 1749 a je uložen v Zemském archivu v Brně.

Klášter Dolní KouniceDějiny obce i jejího stavebního rozvoje jsou spojené s historií kláštera v Dolních Kounicích. Ve 14.stol. obec náležela různým majitelům Tak například r. 1364 se připomíná jméno Oldřicha z Malešovic. Před rokem 1537 patřily Malešovice k panství Kounického kláštera, s nímž byly téhož roku prodány Jiřímu Žabkovi z Limberka . Po roce 1590 přechází Malešovice zpět k panství kounickému.

Řada dokumentů o  obci  se vzhledem k dramatickým změnám v osídlování obyvatel nedochovala.

Stav zástavby a charakter katastru obce dokumentuje historická mapa –„ Mapa stabilního katastru“z roku 1825 uložená v Zemském archivu v Brně .V katastru Malešovic existovaly dvě vsi - dnes již zaniklé. Ves Držkovice (Derscowitz, též Štotendorf, Statendorf)  se rozkládala v trati dříve zvané „Slatiny“.Zaniklá obec se nalézala cca 1 km od Loděnic a cca 2 km od Malešovic. Zmínky o citované vsi jsou z roku 1323 – původně patřila k jevišovskému panství. Ves Poříčany ležela v trati „Im alten Dorf“ , později zvané “ Za Poláčkovým sadem“ či „ Stará ves“. Roku 1297 koupil ves kounický probošt od Jindřicha z Lichtenštejna.

Původní zástavba byla většinou zděná , velký důraz byl kladen na vybudování bytelných zděných hospodářských budov, sýpek a stodol k uchování úrody a krmiv pro dobytek . Jádro obce se rozrůstalo podél nynější cesty od Odrovic k Pravlovu. K historickému jádru obce patřil kostel, škola a v samostatném seskupení několik staveb .

Fotomapa Malešovice