Znak a prapor obce Malešovice

Dne 9. června 2004 byl předsedou Poslanecké sněmovny parlamentu ČR předán dekret o udělení znaku a praporu naší obce.

Znak obce MalešoviceZnak

V zeleném štítě zlatý, vydutý, liliově zakončený hrot s červeným vinným hroznem, provázený dvěma přivrácenými stříbrnými vinařskými noži - kosíři se zlatými rukojeťmi.

Prapor obce MalešovicePrapor

List tvoří tři svislé pruhy, zelený, žlutý a zelený, v poměru 1:2:1. V obou zelených pruzích vztyčený přivrácený bílý vinařský nůž - kosíř se žlutou rukojetí, ve žlutém pruhu červený vinný hrozen. Poměr šířky k délce listu je 2:3.