Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Místní vyhlášky Platné vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2024

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

01.01.2024
Obecně závazná vyhláška obce Malešovice  o místním poplatku ze vstupného 01.01.2024
Obecně závazná vyhláška obce Malešovice  o místním poplatku ze psů 01.01.2024
Obecně závazná vyhláška č. 01/2010 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích obce Malešovice 17.7.2010
   


Zrušené vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost


Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


01.01.2022 - 31.12.2022

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01. 01. 2021 - 31. 12. 2021

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 04/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2020 - 31. 12. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 1/2014 o místním poplatku ze psů 1.1.2015 - 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 4/2010 o místním poplatku ze vstupného 1.1.2011 - 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranstv 1.1.2011 - 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška č.01/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2013 - 31.12.2013
Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 1/2011 - Hřbitovní řád 1.1.2012 - 31.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2011 - 31.12.2012
Dodatek č.1/2011 k vyhlášce č. 2/2010 1.1.2012 - 31.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 3/2010 o místním poplatku ze psů 1.1.2011 - 31.12.2014
Obecně závažná vyhláška č.01/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadůpříloha k vyhlášce 1.1.2014 - 31.12.2015
Obecně závazná vyhláška č.2/2014 1.1.2015 - 31.12.2015
Obecně závažná vyhláška č.01/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2016 31.12.2019

Program rozvoje obce Malešovice na období 2022 - 2027
Dokument

Program rozvoje obce Malešovice na období 2016 - 2021

Dokument


Směrnice

Platné směrnice Účinnost
Směrnice - inventarizace 01.10.2021
Směrnice obce při postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Malešovice

28.09.2023

   


Řády

Platné řády Účinnost
Hřbitovní řád
Stanovisko k návrhu tlecí doby
Hydrogeologické posouzení
01. 01. 2022
Tržní řád 01. 01. 2013
   
   
   

 

Zrušené řády Účinnost
Hřbitovní řád 01. 01. 2013 - 31.12.2021
   
   

 

Průkaz energetické náročnosti budov

Platné sazebníky a ceníky

Ceník obce Malešovice platný od 01.06.2022
Ceník obce Malešovice platný od 30. 05. 2016 - zrušeno k 31. 05. 2022

Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku Obce Malešovice

Plán zimní údržby

2014 -2015

2015 -2018

2022 - 2026