Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby

9. 6. 2012

Výrok