Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku obce

13. 2. 2019

 

Záměr pronájmu pozemku obce : p.č. 1145/60v k.ú. Malešovice