Záměr prodeje pozemku 8/2 v k.ú. Malešovice

18. 3. 2016

Obec Malešovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

záměr prodeje