Rybáři

Rybářská společnost vodního díla Potůček, z. s. vznikla v roce 2004 jako nezisková organizace sdružující občany, věnující se rybářskému sportu.

V roce 2020 má celkem 206 členů, majících bydliště převážně v Malešovicích, Odrovicích a nejbližších obcích.

Hospodaří na pronajatých vodních plochách toku Potůček, které jsou ve vlastnictví obcí Malešovice a Odrovice.

Rybářský mimopstruhový revír Potůček, ev. č. 11 761 001 na této uzavřené vodě byl vyhlášen v roce 2005 a opětovně v roce 2019. Celková výměra revíru je 12,7 ha. Jeho horní hranicí je potrubní napojení na řeku Jihlavu nad jezem v Medlově, spodní hranicí propustek pod polní cestou vedoucí z Odrovic do Smolína. Další pokračování toku Potůčku tvoří revír Jihlava 2 Moravského rybářského svazu.

Rybářský revír Potůček se nachází na území přírodního parku Niva Jihlavy, který byl zřízen v roce 1999.

Hlavní lovnou rybou v našem revíru je kapr, následuje štika, candát a sumec.

V současné době se mohou stát novými členy společnosti pouze rybáři s trvalým pobytem v Malešovicích a Odrovicích. Po předložení rybářského lístku a uhrazení jednorázového poplatku lze vystavit povolenku i nečlenům společnosti.

Vedle výkonu rybářského práva je hlavní činností spolku péče o břehové porosty revíru a jejich údržba.

Dále pořádáme rybářské závody pro dospělé i děti celkem třikrát v roce, což se stalo již mnohaletou tradicí.

Rybářská společnost má ustanoven jako statutární orgán sedmičlenný výbor a jako kontrolní orgán tříčlennou dozorčí komisi, dále 6 členů spolku vykonává funkci rybářské stráže.

Aktuality
Letní rybářské závody 31. 7. 2021
Podzimní rybářské závody 25. 09. 2021


Valná hromada

Rok 2021
Program valné hromady únor 2021
Zápis ze schůze výboru 3. 1. 2021
Zarybnění 2020
Zpráva o činnosti dozorčí komise za rok 2020
Zpráva o hospodaření 2020 a rozpočet 2021
Usnensení VH únor 2021
Výsledky docházky 2020

Rok 2020
Program Valné hromady 9.2.2020
Zpráva o činnosti v roce 2019
Usnesení Valné hromady 9.2.2020

Pracovní činnost

Mapy břehových úseků 2020
Tabulka břehových úseků 2020

Rybářské závody


2020
Rybářské závody 19. 09. 2020 výsledky
Rybářské závody 30. 05. 2020 výsledky

O rybářské společnosti

Rybářská společnost vodního díla Potůček, z. s.
Malešovice 82
664 65 Malešovice
IČO: 26984687
E-mail: rspotucek@seznam.cz
Web: www.malesovice.cz/rybari

Kontakty:

Předseda: Zdeněk Ševčík, tel. 602702841
Místopředseda: Jiří Patočkak, tel. 602537469
Hospodář: Ing. Karel Matura, tel. 607294774
Předseda dozorčí komise: RNDr. Jiří Zahrádka, CSc., tel. 728887961

Stanovy RS Potůček
Rybářský řád
Kárný řád RS Potůček
Popis rybářského revíru Potůček

Vodní plochy rybářského revíru Potůček

Vodní plochy rybářského revíru Potůček