Rybáři

Rybářská společnost vodního díla Potůček, z. s. vznikla v roce 2004 jako nezisková organizace sdružující občany, věnující se rybářskému sportu.

V roce 2020 má celkem 206 členů, majících bydliště převážně v Malešovicích, Odrovicích a nejbližších obcích.

Hospodaří na pronajatých vodních plochách toku Potůček, které jsou ve vlastnictví obcí Malešovice a Odrovice.

Rybářský mimopstruhový revír Potůček, ev. č. 11 761 001 na této uzavřené vodě byl vyhlášen v roce 2005 a opětovně v roce 2019. Celková výměra revíru je 12,7 ha. Jeho horní hranicí je potrubní napojení na řeku Jihlavu nad jezem v Medlově, spodní hranicí propustek pod polní cestou vedoucí z Odrovic do Smolína. Další pokračování toku Potůčku tvoří revír Jihlava 2 Moravského rybářského svazu.

Rybářský revír Potůček se nachází na území přírodního parku Niva Jihlavy, který byl zřízen v roce 1999.

Hlavní lovnou rybou v našem revíru je kapr, následuje štika, candát a sumec.

V současné době se mohou stát novými členy společnosti pouze rybáři s trvalým pobytem v Malešovicích a Odrovicích. Po předložení rybářského lístku a uhrazení jednorázového poplatku lze vystavit povolenku i nečlenům společnosti.

Vedle výkonu rybářského práva je hlavní činností spolku péče o břehové porosty revíru a jejich údržba.

Dále pořádáme rybářské závody pro dospělé i děti celkem třikrát v roce, což se stalo již mnohaletou tradicí.

Rybářská společnost má ustanoven jako statutární orgán sedmičlenný výbor a jako kontrolní orgán tříčlennou dozorčí komisi, dále 6 členů spolku vykonává funkci rybářské stráže.

Aktuality


 Valná hromada

Rok 2022
Rok 2021

Rok 2020

Rybářské závody 19. 09. 2020 výsledky
Rybářské závody 30. 05. 2020 výsledky

O rybářské společnosti

Rybářská společnost vodního díla Potůček, z. s.
Malešovice 82
664 65 Malešovice
IČO: 26984687
E-mail: rspotucek@seznam.cz
Web: www.malesovice.cz/rybari

Kontakty:

Předseda: Zdeněk Ševčík, tel. 602702841
Místopředseda: Jiří Patočkak, tel. 602537469
Hospodář: Ing. Karel Matura, tel. 607294774
Předseda dozorčí komise: RNDr. Jiří Zahrádka, CSc., tel. 728887961

Stanovy RS Potůček
Rybářský řád
Kárný řád RS Potůček
Popis rybářského revíru Potůček

Vodní plochy rybářského revíru Potůček

Vodní plochy rybářského revíru Potůček