Výzva pro zadání veřejné zakázky Písemná výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky. Zadavatel touto formou vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou zakázku s názvem: „Dětské hřiště MŠ Malešovice

2. 5. 2016