KORONAVIRUS informace

21. 3. 2020

 

Tisková zpráva KHS JMK

"S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti." - tisková zpráva


Leták s nejdůležitějšími informacemi a telefonními čísly pro občany.

 

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

 

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským      průkazem – stanovisko

Stanoviska k likvidaci odpadů v souvislosti s COVID-19

Dle doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) platí pro obyvatele následující instrukce: 
V domácnosti by občané použité jednorázové ochranné roušky měli vložit do pevného plastového pytle a pevně zavázat. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého plastového pytle a opět zavázán.
Odpad lze odložit pouze do směsného komunálního odpadu. Je nutné zásadně dávat odpady zejména roušky do dvou plastových pytlů, které se pevně zaváží a následně odloží do černé popelnice na směsný
komunální odpad.
Informace MZ CR
Stanovisko Státního zdravotního ústavu

  • Vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19:
  • http://krizport.firebrno.cz/aktualni-situace/all-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-souvislosti-s-vyskytem