Všeobecné volby do zastupitelstev obcí

23. 6. 2014

Všeobecné volby do zastupitelstev obcí konané 10. a 11. 10. 2014. Volební místnos bude umístěna na adrese Malešovice 50, budova OÚ Malešovice.

 

Počty zastupitelů, kteří se volí v obci Malešovice v roce 2014.

 

 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23.06.2014 usnesením č.8 schválilo v souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, že pro volební období 2014 - 2018 bude do zastupitelstva obce Malešovice voleno celkem 7 členů zastupitelstva.