Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

29. 8. 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Pralamentu ČR

Termín voleb:

25. a 26. října 2013

Další informace:

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-246069.aspx

Harmonogram úkolů a lhůt:

Dokument Datum zveřejnění
Harmonogram 29.08.2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 25.09.2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 25.09.2013
Jmenování zapisovatele 04.10.2013
Oznámení o době a místě konání voleb v obci Malešovice 04.10.2013
Výsledky voleb za obec malešovice 26.10.2013