Volby do Evropského parlamentu

1. 3. 2014

Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 23. a 24. května 2014

Podrobné informace naldete na:

http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-voleb-do-evropskeho-parlamentu-23-a-24-kvetna-2014.aspx

Harmonogram úkolů

 

Zde jsou informace uvedené v AJ, NJ a FJ.
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx