Aktualita

Velikonoce 2020

Letošní Velikonoce jsou bezpochyby jiné, svým způsobem mimořádné.

Největší církevní svátky se neoslavují veřejně v kostelech a při kolektivních koledách, ale vlivem situace kolem virové nákazy COVID-19 se přesouvají do domácího a virtuálního prostředí.


Koledníci musí také dodržovat nařízení související s nouzovým stavem a svoji koledu omezit pouze v úzkém kruhu rodinném.


Měli bychom také omezit návštěvy svých známých a sousedů.


Žádám všechny občany, aby v této mimořádné době dodržovali nařízení související s nouzovým stavem. Chovejte se ohleduplně a bezpečně.

 

Krásné Velikonoce přeje

 

Ing. Zdeněk Pavlík, starosta