Aktualita

Váš názor nás zajímá

Milí spoluobčané,

naše obec v současné době ve spolupráci s Místní akční skupinou Podbrněnsko zpracovává Program rozvoje obce Malešovice pro období 2022-2027, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.

Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Dotazník dostupný v papírové nebo elektronické formě prosím vyplňte do 17. 06. 2022. Elektronický dotazník naleznete zde. Dotazník v papírové podobě si můžete vyzvednout v úředních hodinách na OÚ Malešovice. Zúčastnit šetření se mohou všichni občané nad 15 let. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni. Vyplněný dotazník můžete v elektronické podobě zaslat na adresu obec@malesovice.cz , nebo v tištěné podobě odevzdat na Obecním úřadě Malešovice.

 

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.                                                    Ing. Zdeněk Pavlík, starosta