Územní rozhodnutí č. 18/2011 o umístění stavby

28. 4. 2011

Územní rozhodnutí č. 18/2011 o umístění stavby: Malešovice, lokalita směr odrovice - UPotůčku, Technická infrastruktura inženýrských sítí pro výstavbu RD.