Aktualita

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁŮLNÍHO ODPADU – INFORMACE

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁŮLNÍHO ODPADU – INFORMACE A AKTUALIZACE 

Na základě chybně dodaných termínů svozů SKO od společnosti SUEZ došlo dne 06. 07. 2022 k neplánovanému svozu SKO a jelikož by nastalá skutečnost mohla mít nepříjemné dopady na přeplněné nádoby s odpadem, byl vyjednán náhradní svoz SKO, který se uskuteční dne 13. 07. 2022. Další termíny jsou aktualizované a bude se nadále pokračovat od 20.07.2022 ve 14denních intervalech svozů (STŘEDA LICHÝ TÝDEN).

  1. 07. 2022 - mimořádný svoz SKO
  2. 07.2022 – řádný svoz
  3. 03.08.2022 - – řádný svoz

Další svoz ve středu v lichém týdnu