Aktualita

svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemový kontejner

svoz nebezpečného odpadu proběhne v měsíci dubnu - info
velkoobjemový kontejner v dubnu - info
zároveň žádáme o dodržování pokynů jaký odpad lze do kontejneru odkládat !!!