Aktualita

Svoz nebezpečného odpadu

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU!
Co to je nebezpečný odpad? Jedná se o nebezpečné odpady všeho druhu, oleje, plechovky od barev, kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky, ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií apod.

Nebezpečné odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem a odváženy z následujících míst v obci podle tohoto časového harmonogramu:
Datum: 1.10.2022 SOBOTA
Místo:  před OU Malešovice, Malešovice 50
Čas: 9:30-9:50