vypracování místní energetické koncepce obce Malešovice 
za finanční spoluúčasti MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU -  plakátek