Aktualita

Parkování na chodnících

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM – PARKOVÁNÍ NA CHODNÍCÍCH JE V ROZPORU S PLATNOU LEGISLATIVOU
Není-li na chodníku vyznačeno stání vozidel, a přesto na něm parkujete, vystavujete se postihu (podle zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích nebo podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích). Na chodníku se prostě parkovat nesmí. Tato situace často ztěžuje užívání chodníku ze strany chodců a nejvíce tato skutečnost pak trápí osoby tlačící kočárek, popř. osoby, které se pohybují na invalidním vozíku. Zároveň může dojít i k poškození dláždění chodníku. Proto žádáme občany, kteří svá vozidla takto parkují, aby dodržovali pravidla silničního provozu a správně parkovali a tím se vyhnuli zbytečným sankcím. Chápeme, že vzhledem k množství vozidel není situace stran parkování ideální, ale přesto věříme, že je vždy možné vhodné parkovací místo nalézt, i když ne vždy v optimální vzdálenosti. 

Děkujeme za pochopení