Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Malešovice

7. 2. 2024

OZNÁMENÍ