Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

30. 12. 2019

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství