Aktualita

NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V POHOŘELICÍCH

Vážení občané, 
dne 02. 08. 2022 bude v Pohořelicích otevřen nově vybudovaný a moderně zařízený sběrný dvůr, který přinese významné zlepšení služeb v oblasti nakládání s odpady. Tento sběrný dvůr je umístěn na ulici:
Loděnická č. p. 1079, parc. č. 800/1 v k. ú. Pohořelice (nedaleko původního sběrného místa)

Pro provoz sběrného dvora byla vydána již všechna potřebná povolení. Sběrný dvůr byl navržen s takovou kapacitou, aby mohl sloužit občanům Pohořelic včetně městských částí Nová Ves, Smolín a Velký Dvůr a také občanům obcí Malešovice, Odrovice, Loděnice, Cvrčovice, a to u veškerých komunálních odpadů bezplatně, na základě předložení občanského průkazu.

Na sběrném dvoře bude možné bezplatně odkládat:

 • papír,
 • plast,
 • sklo,
 • kovy,
 • nebezpečné odpady,
 • bioodpad,
 • objemný odpad,
 • dřevo,
 • vysloužilé elektrospotřebiče,
 • zářivky,
 • baterie,
 • použitý textil,
 • pneumatiky a jedlé oleje,

vše v běžném množství produkovaném v domácnostech.

Dále zde bude možné za poplatek odevzdat i stavební suť, platit lze pouze platební kartou.

Otevírací doba sběrného dvora:

 • úterý od 10 do 18 hodin
 • čtvrtek od 10 do 18 hodin
 • sobota od 8 do 16 hodin

 Ing. Zdeněk Pavlík
starosta obce Malešovice