Místní sociální služby

1. 10. 2013

V naší obci zahajuje poskytování pečovatelské služby obecně prospěšná společnost Místní sociální služby.