Komunitní plán sociálních služeb ORP Pohořelice 2019 - 2021

16. 1. 2019

Městský úřad Pohořelice, odbor sociální a zdravotní zveřejňuje informaci o vytvoření nového Komunitního plánu sociálních služeb pro celý správní obvod ORP Pohořelice na období 2019-2021.

 

http://www.pohorelice.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-orp-pohorelice-2019-2021