informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volbu prezidenta ČR volební rok 2023

28. 11. 2022

počet a sídlo volebního okrsku obec Malešovice