Aktualita

Výzva k uhrazení místních poplatků za odpady

Obecní úřad Malešovice vyzývá majitele nemovitostí a také osoby v obci Malešovice trvale hlášené, kteří dosud neuhradili místní poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu splatný k 30. 09. 2020, případně dříve ....................