Aktualita

Vánoční strom 2021 - ZRUŠENÍ

Vážení spoluobčané,
na základě aktuálně platných opatření, která nejsme schopni v požadovaném  rozsahu zabezpečit, jsme bohužel nuceni zrušit sobotní veřejné rozsvícení vánočního stromu.
Strom rozsvítíme symbolicky v 17.30 za doprovodu reprodukované hudby z místního rozhlasu a  ohňostroje.
Děkuji za pochopení - je mi to moc líto
Starosta

Zdůvodnění: 
Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry – NELZE DODRŽET
b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,  - TO JE ŘEŠITELNÉ 
c) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci:
    • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny, - NELZE DODRŽET 
    • se zákazníkovi zakazuje konzumovat pokrmy včetně nápojů v prostorech určených pro jejich konzumaci, není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené vládou - ROZSVÍCENÍ STROMU BEZ SVAŘÁKU, KLOBÁS , GULÁŠE ... NREÁLNÉ