Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malešovice

10. 10. 2022

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malešovice s datem konání 24.10.2022 od 18:00 hod. v zadedací místnosti OÚ Malešovice

 Program jednání