Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

3. 3. 2023

aktualizace seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN