Opatření obecné povahy Obec Malešovice

14. 4. 2021

Návrh na vydání změny č. 1 územního plánu Malešovice - zveřejněno 14.04.2021 - 10. 05. 2021
Změnu č.1 Územního plánu Malešovice - zveřejněno 23. 04. 2021 - 10. 05. 2021