Aktualita

Informaci o uzavírce ul. Lidické v Pohořelicích

Ve dnech 12. až 25. července bude probíhat oprava povrchu na ulici Lidická. Úsek silnice bude uzavřen pro veškerou dopravu s výjimkou autobusů a vozidel integrovaného dopravního systému.Po dobu oprav budou přesunuty zastávky autobusů na ulici CukrovarskouObjízdná trasa pro osobní a nákladní automobily bude po ulici Dlouhé přes Velký Dvůr a po ulici Vídeňské do Pohořelic.Akci financuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Všechny dotčené tímto žádá o pochopení a trpělivost.

Objízdná trasa