Aktualita

Informace k odkládání vánočních stromků

Vánoční stromky zbavené ozdob můžete odložit vedle nádob na bioodpad (hnědé kontejnery). Svoz bude probíhat postupně. Tuto službu zajišťuje Obec Malešovice.