Aktualita

Hody 2023

Sbor pro občanské záležitosti, za podpory obecního úřadu, chce touto cestou oslovit spoluobčany, kteří mají zájem podílet se na organizaci hodů ať se nahlásí paní Lucii Schönbaumové 776 221 079 nebo Pavlu Dubskému 606 324 843.

Těšíme se na spolupráci.