13.02.2019

 

Záměr pronájmu pozemku obce : p.č. 1145/60v k.ú. Malešovice