13.03.2017

Závěrečný účet obce Malešovice za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obec Malešovice

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu