25.04.2013

Výkaz zisků a ztrát

Příloha - 1. část

Příloha  - 2. část

Anylytická rozvaha - 1.č.

Analytická rozvaha -2.č.

Vyúčtování dotace, příloha

Závěrečný účet

Výkaz zisků a ztrát MŠ

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - 1.č.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - 2.č.

Rozvaha - 1.č. , 2.č, 3.č.

Rozvaha

Zpráva