30.01.2014

Záměr prodeje pozemků na výstavbu garáží