04.12.2017

Záměr prodeje budovy a pozemku bývalé pošty na pozemku p.č. 113/1 v k.ú. Malešovice