02.01.2017

Výzva k úhradě místních poplatků

Platí pro občany, kteří nemají poplatky dosud uhrazeny.