28.05.2017

Volby do Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Harmonogram úkolů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (§14c pís.c) zákona

Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků (§14c pís.f) zákona

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (§14e odstavec 7 zákona)

Oznámení o době a místě konání voleb v obci Malešovice

Upozornění pro voliče