22.03.2019

Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 05. 2019

Harmonogram úkolů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 25. 03. 2019

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise