06.11.2017

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. 01. 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. 01. 2018, vyplývající ze zákona č. 275/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Harmonogram úkolů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 

Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 

Oznámení o době a místě konání voleb v obci Malešovice

Upozornění pro voliče