17.04.2013

Veřejná vyhláška.

Obecní úřad Malešovice jako správce daně podle ust. § 10 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), .....oznamuje , že od 17.4.2013 do 30.6.2013 bude v úředních hodinách  - v budově OÚ Malešovice zpřístupňen hromadný předpisný seznam č.j. MP/2/2013.