07.07.2011

Soupis nároků vlastníků pozemků pro KPÚ v k.ú. Malešovice