29.08.2018

Veřejná vyhláška  - oznámení o možnosti převzetí písemnosti