20.05.2011

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení.